Coaching

za boljše življenje in osebni napredek

Osnovno vprašanje pri coachingu je, kako se posameznik ali skupina lahko izboljša. Zanima nas, v čem je posameznik dober in kaj ga loči od tega, da bi bil odličen. Pri coachingu se preko pogovora in uporabe različnih konceptov, orodij, predpostavk vodi posameznika do tega, da v sebi najde vire in motivacijo za odličnost na dolgi rok. Kot vsakem dobrem učitelju je tudi pri coachu pomembno prizadevanje, da klient postane samostojen in neodvisen od pomoči coacha.

Kaj je še pomembno vedeti? Coaching temelji na postavljanju vprašanj klientu in ne na svetovanju, ki je le manjši del coachinga. Coach torej pomaga klientu odkriti njemu lastne rešitve za zdravljenje vzrokov. Vsako srečanje traja 45-60 minut, število srečanj je stvar dogovora. Delo temelji na medsebojnem zaupanju in iskrenosti. Pri coachingu je potrebno veliko samostojnega dela, saj se posameznik celostno spreminja, te spremembe pa mora samostojno prenašati v svoje življenje. Uspešen coaching vodi do trajnostne osebne spremembe.

Redna cena: 50 eur   Akcija: 40 eur (velja do 15.3.2021)