Varovanje osebnih podatkov in politika zasebnosti

BLUMI Sabina Blumauer s.p.

1 ) Pravna podlaga

Zavezujemo se, da bomo po najboljših močeh ščitili vaše osebne podatke.

V politiki zasebnosti in piškotkov vam želimo podati jasne informacije o tem, kdo obdeluje vaše osebne podatke, kadar uporabljate našo spletno stran, katere vaše osebne podatke obdelujemo in zakaj ter na kateri pravni podlagi, prav tako vam pojasnjujemo, kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pravne podlage politike zasebnosti in piškotkov so v predpisih Evropske unije:

 • Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27.4.2016; GDPR)

in v veljavnih predpisih Republike Slovenije s področja varstva osebnih podatkov

 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22)

 • Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O)

Z obiskom in uporabo naše spletne strani https://sabinablumauer.si/ velja za vas naša politika zasebnosti. Če ste mlajši od 15 let potrebujete za prijavo na tečaje ali delavnice soglasje vaših zakonitih zastopnikov (staršev oz. skrbnikov).

2 ) O upravljavcu podatkov

Upravljavec osebni podatkov je BLUMI Sabina Blumauer s.p., s sedežem na Dolenjski cesti 23c v Ljubljani.

Kontakt za vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov: info@sabinablumauer.si.

V primeru udeležbe na delavnici ali tečaju Gokhale Methode in le pod pogojem, če ste soglašali z vnosom vaših osebnih podatkov v vaš profil na spletni strani Gokhale Method (gre za iznos podatkov v ZDA), nastopa kot upravljavec tudi družba Gokhale Method, 2439 Birch St. Ste 1. Palo Alto, CA 94306. Kontakt: info@gokhalemethod.com.

V primeru spletnega nakupa spletnega tečaja nastopata kot upravljavca tudi:

 • družba Thinkific Labs Inc., #400 – 369 Terminal Ave, Vancouver, BC, V6A 4C4, kontakt: info@thinkific.com. (gre za platformo spletnih tečajev)

 • družba Stripe Inc., 354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, CA 94080, USA s hčerinsko družbo na Irskem: Stripe Payments Europe Limited (»SPEL«)¸, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Dublin, kontakt glede varstva osebnih podatkov: privacy@stripe.com, njihov pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov je dosegljiv na: dpo@stripe.com

3. ) Viri osebnih podatkov

 • obisk naše spletne strani (obdeluje se le IP naslov; hrani ga družba, ki ponuja gostovanje, v tako imenovanih strežniških dnevnikih, za potrebe spremljanja varnosti spletnega mesta in delovanja strani. BLUMI Sabina Blumauer s.p. do IP naslova nima neposrednega dostopa. Dostop imamo pravico zahtevati v primeru zlonamerne dejavnosti proti naši spletni strani ali v primeru konkretnih znakov nezakonite uporabe).
 • kontaktiranje: preko spletnega kontaktnega obrazca (ime, priimek, e-pošta in telefon), preko e-pošte (v kateri nam posredujete ime in e-naslov) ter preko telefona (pri čemer nam ponavadi posredujete telefonsko številko in osebne podatke, ki jih izmenjamo med klicem). Ti podatki se uporabljajo izključno za namene odzivanja na vaše povpraševanje ali vzpostavitev stika v primeru tehnične podpore. Vaši podatki bodo po koncu obdelave vaše poizvedbe izbrisani, če je bilo vprašanje dokončno pojasnjeno, razen če ni zakonitih obveznosti hrambe teh podatkov.
 • naročanje storitev/uporaba programov (v tem primeru vas prosimo za ime, priimek, e-naslov, telefon, datum rojstva, prav tako želimo izvedeti tudi kaj več o vas – o vašem zdravstvenem stanju, navadah ipd., saj le tako lahko poskrbimo za vašo varnost in vam lahko bolje svetujemo)
 • kupci produktov (ime, priimek, naslov, telefon in e-naslov – te podatke uporabimo le za potrebe izvedbe naročila in jih hranimo do poteka zakonskih obveznosti glede izdaje računa (kar se nanaša na podatke na računu) in izvedbe storitve (zastaranje zahtevkov, ki se nanašajo na nakup)
 • ob plačilu z bančnim nakazilom, bomo na bančnem izpisku videli ime in številko bančnega računa, s katerega je bil denar poslan, in morda bomo morali uporabiti te podatke za identifikacijo naročila, ki je bilo plačano, da bi to naročilo obdelali.

Podlage:

 • pogodba (za namen izvedbe storitve oz. naročila)
 • privolitev (za namen obveščanja po e-pošti o novostih in ugodnostih, za vnos vaših osebnih podatkov v vaš osebni profil na spletni strani Gokhale Method)
 • zakon (za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti kot so izdaja računov in reševanje reklamacij, prav tako v primerih, ko je obdelava potrebna za zaščito življenja uporabnika ali druge fizične osebe)
 • zakoniti interes (npr. za namen statistike in odgovorov na vaša povpraševanja)

4. ) Vrste osebnih podatkov v obdelavi

 • ime, priimek,
 • naslov,
 • kontakt (telefonska številka, e-naslov),
 • rojstni podatki, podatki o vaših trenutnih težavah (kadar storitev to zahteva – npr. pogodba, pri čemer je za izpostaviti, da te podatke varujemo kot poklicno skrivnost),
 • IP naslov (tega hrani družba, ki ponuja gostovanje (WebiCom d. o. o., Viška cesta 69b, Ljubljana), za potrebe spremljanja varnosti spletnega mesta in delovanja strani. BLUMI Sabina Blumauer s.p. do IP naslova nima neposrednega dostopa. Dostop ima pravico zahtevati v primeru zlonamerne dejavnosti proti njeni spletni strani ali v primeru konkretnih znakov nezakonite uporabe.)
 • pri spletnih nakupih: številka vaše bančne kartice, datum veljavnosti in CVC (do teh podatkov BLUMI Sabina Blumauer s.p. nima dostopa. Uporablja se infrastruktura podjetja Stripe. Preverite njihovo politiko zasebnosti pod razdelkom Skupno upravljanje)
 • številka bančnega računa, s katerega je bil denar poslan.

5. ) Roki in načini hrambe podatkov

Roki hrambe:

BLUMI Sabina Blumauer s.p. hrani osebne podatke, zbrane na zakonski podlagi (kot so npr. izdani računi) do poteka zakonskih rokov za njihovo hrambo. Osebne podatke, zbrane na pogodbeni podlagi, hrani za čas trajanja pogodbe in še toliko let, kolikor je potrebno za potek zastaralnih rokov za vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe. Morebitni podatki, hranjeni na podlagi zakonitega interesa, so hranjeni, dokler je tak zakonit interes podan oz. do ugovora glede obdelave podatkov. Dovoljenje za zbiranje osebnih podatkov na prostovoljni podlagi (soglasje) velja do preklica soglasja, ki ga lahko kadarkoli sporočite na info.sabinablumauer.si (oz. v primeru podanega soglasja za vnašanje podatkov v vaš osebni profil na spletni strani družbe Gokhale Method lahko podano soglasje kadarkoli prekličete preko info@gokhalemethod.com).

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Način hrambe:

Osebni podatki so shranjeni v elektronski ali fizični evidenci osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki so ustrezno tehnično zavarovane ter do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe upravljavca.

6. ) Obdelovalec osebnih podatkov

Za potrebe izvajanja dejavnosti BLUMI Sabina Blumauer s.p. lahko obdelujejo osebne podatke poleg pooblaščene osebe upravljavca tudi pogodbeni obdelovalci (zunanja IT podpora, zunanja računovodska služba). Podatke obdelujejo vselej za namene, za katere ima dokumentirano navodilo upravljavca (le, če je to nujno potrebno in v obsegu, kot je potrebno). Upravljavec ima s pogodbeniki sklenjen ustrezen dogovor o obdelavi osebnih podatkov.

Upravljavec osebne podatke praviloma hrani na območju EU in jih (razen v spodaj opisanih primerih) ne iznaša v tretje države.

.

Skupno upravljanje:

V primeru nakupa spletnega tečaja, je upravljalec podatkov tudi Thinkific s sedežem v Kanadi. Družba nudi platformo, ki omogoča prodajo spletnih tečajev. Osebne podatke zbira samo za namen izpeljave posla in zagotavlja, da so njihova pravila in poslovanje skladni z GDPR (https://www.thinkific.com/dpa/). Za izvedbo storitve obdeluje: vaše ime, priimek, e-naslov in številko vaše kreditne kartice, mesec in leto izdaje ter CVC številko, prav tako podatek, kako napredujete s tečajem – koliko ste ga zaključili. Le slednje (torej poročilo o napredku tečajnika v smislu dokončanja modulov) posreduje BLUMI Sabina Blumauer s.p., za namen ugotavljanja napredka in morebitne potrebe po pomoči kupcem tečaja. Pravila zasebnosti Thinkifica so dosegljiva na https://www.thinkific.com/privacy-policy/. Če bi imeli vprašanja ali bi želeli uveljavljati vaše pravice iz naslova zasebnosti, se lahko obrnete neposredno na info@thinkific.com.

Družba Thinkific uporablja storitve družbe Stripe Inc.. Gre za certificiranega ponudnika infrastrukture za plačilni promet (PCI Service Provider Level 1) z najvišjimi varnostnimi standardi. Stripe tako v primeru spletnega plačila obdeluje osebne podatke kot so piškotki, podatki transakcije (številka plačilne kartice, mesec in leto izdaje ter CVC) in identifikacijske informacije o napravah, ki se povezujejo z njihovimi storitvami. Stripe uporablja podatke za izvedbo storitve, za delovanje in da lahko izboljša svoje delovanje/storitve, vključno s preprečevanjem in zaznavanjem prevar in goljufij, izgub, za zagotavljanje varnosti uporabnikov in njihovih sredstev in analitike, ki se nanaša na izvajanje in prizadevanja za izboljševanje njihovih storitev. Pri plačilu se strinjate da postanete neposredni uporabnik sistema Stripe in sprejemate njihove pogoje storitve (https://stripe.com/en-si/legal/end-users) in politiko zasebnosti: https://stripe.com/en-gb-si/privacy. Če bi imeli vprašanja ali bi želeli uveljavljati vaše pravice iz naslova zasebnosti, lahko pišete na privacy@stripe.com. Njihov pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov je dosegljiv na: dpo@stripe.com

V primeru udeležitve temeljnega tečaja ali zasebnega posveta Gokhale metode so vaši podatki lahko (z vašim soglasjem) vneseni v vaš uporabniški profil na spletni strani družbe Gokhale Method (www.gokhalemethod.com) in se tako skupno upravljajo z družbo Gokhale Method. V kolikor ste mlajši od 16 let, se za takšno posredovanje vaših osebnih podatkov zahteva soglasje vaših zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov). Posreduje se vaše ime, priimek, e-naslov, mesto in država, v kateri bivate, vaš telefon, fotografiji (pred tečajem in po njem) in evalvacija s strani učitelja. Gre za podatke iz pristopnega in evalvacijskega obrazca, do katerih imate dostop le vi in vaš učitelj. Sami jih lahko tudi spreminjate. Dostop do teh podatkov ima lahko tudi IT služba Gokhale Method za primere odpravljanja tehničnih napak. Če boste obiskali izvirno spletno stran Gokhale metode, bo ta shranila vaš IP naslov za potrebe lažje uporabe spletne strani (za potrebe logiranja) in za analitiko. Tretjim osebam se vaši podatki ne posredujejo. Politiko zasebnosti družbe Gokhale Method lahko preberete na strani: https://gokhalemethod.com/privacy_policy, prav tako jih lahko kontaktirate in uveljavljate vaše pravice iz naslova zasebnosti preko naslova: info@gokhalemethod.com.

Spletno gostovanje spletne strani https://sabinablumauer.si/: WebiCom d. o. o., Viška cesta 69b, Ljubljana.

7. ) Pravice posameznikov

Pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do obveščenosti o obdelavi svojih osebnih podatkov, pravico do dostopa do osebnih podatkov, do popravka, do izbrisa, do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti, do ugovora, kot tudi do neavtomatizirane obdelave, pritožbe nadzornemu organu (Informacijski pooblaščenec) in umika soglasja k obdelavi. V primeru uveljavljanja katere od zgoraj naštetih pravic je možno, da bo upravljavec od vas zahteval dodatne informacije, potrebne za potrditev vaše identitete. Ta varnostni ukrep je potreben za zagotovitev, da so osebni podatki razkriti samo vam in ne osebi, ki do tega ni upravičena.

Dostop do podatkov

Pravico imate zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, da ugotovite katere podatke o vas hranimo in za kateri namen.

Popravek podatkov

Če je npr. vaša telefonska številka, e-pošta, naslov ali ime napačno, lahko zahtevate popravek.

Pravica do izbrisa

Pravico imate zahtevati, da se vaši osebni podatki izbrišejo ali odstranijo, kadar ni razloga za nadaljevanje obdelave. Upoštevajte pa, da morda ne bomo mogli vedno izpolniti vaše zahteve za izbris iz določenih pravnih razlogov (npr. če obstaja potreba po zadržanju iz npr. davčnih razlogov). V kolikor tak razlog obstaja, vas bomo o njem obvestili v čim krajšem času.

Pravica do ugovora

Pravico imate kadarkoli preklicati soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja (kot v primeru prijave na prejemanje novic in obvestil o tečajih, izobraževanjih, delavnicah in podobnih ponudbah). To sicer ne bo vplivalo na zakonitost obdelave, ki se izvede pred preklicem vaše privolitve.

Pravica do prenosljivosti vaših osebnih podatkov

Če želite svoje podatke prenesti k drugemu upravljavcu v strojno berljivi obliki, lahko uveljavljate pravico do prenosljivosti podatkov. Prenos lahko zahtevate, kadar vaše podatke upravljavec obdeluje z avtomatiziranimi sredstvi na podlagi vaše privolitve oziroma zaradi pogodbe.

Pravica do pritožbe

Trudimo se zaščititi vaše podatke in vam zagotoviti pregledne in razumljive informacije. Če imate kakršnekoli skrbi, vprašanja ali pritožbe, vas prosimo, da nas kontaktirate na info@sabinablumauer.si. Nadzorni organ je Informacijski pooblaščenec.

Želimo vam prijetno izobraževanje!

BLUMI Sabina Blumauer s.p., Dolenjska cesta 23c, 1000 Ljubljana

Splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni 15.04.2023.